Y NGON
LOGO & BRANDING

Lấy cảm hứng từ hình dáng giọt nước cấu thành từ những biểu tượng nhỏ đại diện cho nhiều sản phẩm, là hiện thân cho giọt tinh tuý được chắt chiu từ tình yêu thương, là giọt mồ hôi lao động cần cù, cũng chính là giọt tâm huyết trong cốt lõi kinh doanh của doanh nghiệp.
Xem thêm

Trở lại

Y NGON LOGO & BRANDING
THÁI BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
LIÊN Á - NỆM IKI LOGO, BRAND CONCEPT & POSM
Tất cả
Trở lại